Nezavisni Pit Parking Sistemi

Pit sistemi su nezavisni parkirni sistemi koji omogućavaju parkiranje dva, četiri ili više vozila na jednom aparatu. Projektovani su za ugradnju u jamama, obično u podzemnim garažama, gde je ograničena visina prostora i dubina jame u koju se ugrađuju.

Kosi Pit Sistemi • Single

Parkiranje dva vozila jedan iznad drugog. Kretnja gore/dole se odvija sa zakošenjem.

Kosi Pit Sistemi • Double

Parkiranje četiri vozila jedan iznad drugog. Kretnja gore/dole se odvija sa zakošenjem.

Horizontalni Pit Sistemi • Single

Parkiranje dva vozila jedan iznad drugog. Kretnja gore/dole se odvija translatorno i bez zakošenja.

Horizontalni Pit Sistemi • Double

Parkiranje četiri vozila jedan iznad drugog. Kretnja gore/dole se odvija translatorno i bez zakošenja.