Cart Parking Sistemi

Cart parking sistemi su automatizovani parking sistemi u kojima se vertikalni transport vozila obezbeđuje liftom do jedne od paleta. Paleta zatim preuzima i nosi vozilo horizontalno i smešta ga na parking mesto. Lift i palete funkcionišu nezavisno.

1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg

Opis Sistema

“CART” sistem nezavisnog parkiranja, omogućava parkiranje većeg broja automobila isprogramiranim pomeranjem liftom i horizontalnim klizačima. Veoma pogodan sistem za uštedu vremena i sredstava prilikom izgradnje zgrada. Veoma pristupačan sa stanovišta korišćenja i održavanja sistema. Kao i u svim ostalim automatskim sistemima i u ovom sistemu vozilo parkirate na ulaznu rampu i tu se vaš manevar parkiranja završava. Sve što je potrebno da vozilo dobijete ponovo na istom mestu, je da ga pozovete putem kompjuterizovanog sistema. Zbog upotrebe liftova, eliminiše se potreba za međuspratnim magistralama. Ovaj sistem čini prefabrikovana čelična konstrukcija, ulazni modul i po potrebi rotaciona platforma. Možemo isprojektovati i napraviti odgovaračući sistem u skladu sa mogućnostima Vašeg placa kako bismo postigli najoptimalniji broj parking mesta.

Svako vozilo ulazeći u sistem staje na svoju paletu u na njoj ostaje sve do momenta napuštanja sistema.

Palete se nakon toga postavljaju na parking kolica preko vertikalnog lifta. Za vreme ovog procesa, kretanje svake palete je sinhronizovano sa sledećom paletom koja je zamenjuje radi maksimalne iskorišćenosti sistema.

Opciona ugradnja pomoćne rotacione platforme: Kako pri ulasku, tako i pri izlasku vozila iz sistema, vozila se kreću unapred, zahvaljujući rotacionoj platformi koja je ugrađena u sistem i okreće vozilo za 180 stepeni pre izlaska iz sistema.

Video prikaz funkcionisanja - Cart Parking Sistemi