Pomoćni Parking Sistemi

Preporučljivi za ograničen prostor u garaži. Rotacione platforme i horizontalni slajder sistemi omogućavaju parkiranje za nepristupačne garaže i bez manevrisanja.

Rotaciona Platforma

Rotacijom od 0 do 360 stepeni omogućavaju zakretanje i parkiranje vozila na mestima gde je manevrisanje neizvodljivo

Slider Parking Sistemi

Translacijom u podužnom ili poprečnom pravcu omogućavaju pomeranje i parkiranje vozila duž uskih koridora u garaži