Rotaciona Platforma

Rotaciona platforma se koristi kada je parking prostor veoma skučen. Obično se instalira ispred modula parking sistema. Rotaciona platforma okreće vozilo poluautomatski, komandom vozača na komandne tastere. Tip rotacione platforme zavisi od težine vozila i međuosovinskog rastojanja točkova.

3.jpg4.jpg

Opis sistema

Instalacija rotacione platforme zahteva iskopavanje kružne rupe dubine 150mm i pripremu drenažnog odvoda.

Procedura instalacije

  1. Iskopavanje kružne rupe i drenažnog odvoda.
  2. Provera završne visine i nivoa kružnog prstena
  3. Bušenje i obezbeđivanje rupe za postavljanje
    sistema
  4. Radovi na hidro zaštiti na podu i zidovima rupe
  5. Instalacija rotacione platforme
  6. Nakon završetka instalacije i testiranja, farbanje Tanjira rotacione platforme.

Video prikaz funkcionisanja - Rotaciona Platforma