3 i 4 High Parking Sistemi

Sistem platformi koje smeštaju 3 ili 4 vozila na površini jednog parking mesta, idealno rešenje za kompanije sa velikim voznim parkovima kao i za javna parkirališta