Nezavisni Puzzle Parking Sistemi

Puzzle sistem može biti instaliran nadzemno, podzemno i kombinovano. Lakoća instalacije, upotrebe, kao i održavanja, čine ga veoma pogodnim za postavljanje posebno u podzemnim garažama. Ovaj sistem ne zahteva dodatne građevinske radove. Omogućava brz manevar ulaska i izlaska iz garaže. Maksimalna efikasnost postiže se pravilnim kombinovanjem aparata i njegovih upotrebnih funkcija još u fazi projektovanja.

Nadzemni Puzzle Sistemi

U slučaju kada nije moguće izvesti jamu a plafon garaže je povišen

Podzemni Puzzle Sistemi

U slučaju kada nije moguće izvesti jamu a plafon garaže je nizak

Kombinovani Puzzle Sistemi

Optimalno iskorišćenje vertikalnog prostora u garaži