Odgovori na najčešća pitanja

Koji sistemi za parkiranje postoje?

Osnovna podela parking sistema je na zavisne i nezavisne.

Zavisni sistemi su oni kod kojih je isparkiravanje/parkiranje jednog vozila uslovljeno isparkiravanjem/parkiranjem drugog. Primenjuju se za privatne garaže kada jedan vlasnik poseduje 2 ili više vozila kao i za hotele i poslovne parking prostore gde postoji manipulator koji vrši preparkiravanje vozila.

Nezavisni sistemi su sistemi kod kojih isparkiravanje/parkiranje jednog vozila ne utiče na isparkiravanjem/parkiranjem drugog.

Takođe postoji podela na sisteme koji zahtevaju jamu i sisteme koji se montiraju na nivo saobraćajnice.

Parking sistemi mogu biti upravljani automatski ili ručno, a pogonjeni hidraulikom ili elektromotorima.

Koja je cena parking sistema?

Cena zavisi od više faktora: od modela parking sistema, broja sistema koji se instalira u objektu kao i od nosivosti koja je predviđena.

Gde se proizvode parking sistemi koje nudite?

Parking sistemi koje nudimo su proizvod naše firme TTS d.o.o. Većina delova se proizvodi u Srbiji. Komponente hidraulike i automatike su strane proizvodnje i zavise od modela sistema koji se ugrađuje.

Koliko je vremena potrebno da se izradi parking sistem?

Uobičajeno vreme od sklapanja ugovora do završetka montaže i predavanja dokumentacije je 60 radnih dana. Rok izrade sistema zavisi od broja parking sistema planiranih za ugradnju i složenosti projekta.

Kolika je garancija na sisteme?

Garancija na sve sisteme je dve godine uz redovno održavanje.

Održavanje se obavlja svakih 6 meseci u garantnom periodu i svaka 3 meseca van garantnog perioda.

Održavanje obavlja naša stručna servisna služba.

Da li je obezbeđen servis parking sistema?

Da, servis je obezbeđen. Vršimo servisiranje naših parking sistema kako u garantnom tako i van garantnog roka.

Servisiranje obavlja naša stručna servisna služba.

Da li vršite servisiranje parking sistema vaše proizvodnje van garantnog roka?

Da, pod sledećim uslovima: nakon isticanja garantnog roka, firma TTS sklapa ugovore o održavanju sa stambenim zajednicama u zgradama gde su ugradjeni naši parking sistemi. Servisiranje je periodično i obavlja ga naša stručna servisna služba.

Da li je moguć servis parking sistema ako je istekao garantni rok za ugrađeni parking sistem a nije potpisan ugovor o održavanju?

Ne vršimo usluge servisiranja niti popravki parking sistema za objekte koji nemaju potpisan ugovor o održavanju naših parking sistema.

Da li vršite servisiranje parking sistema drugih proizvođača?

Ne. Firma TTS vrši servisiranje parking sistema isključivo sopstvene proizvodnje.

Da li je izvodljivo da parking sistem postavite u mojoj garaži?

Za svaki projekat naši inženjeri projektanti posećuju lokaciju objekta, analiziraju projekat, garažu i uslove izvođenja i predlažu najoptimalnije rešenje.

U procesu sam projektovanja zgrade. Koji parking sistem treba da postavim?

Preporučujemo da se naši inženjeri uključe u proces projektovanja objekta u fazi idejnog rešenja. U toku projektovanja donosimo odluku koji će parking sistem zadovoljiti vaše potrebe.

Koja vozila mogu da se parkiraju na parking sisteme?

Na naše sisteme se mogu parkirati sve vrste vozila.

Ograničavajući faktor su dimenzije objekta u koje instaliramo sistem. Nosivost parking sistema je složena tema i potrebno je u fazi projektovanja predvideti dimenzije za najveće automobile kako ne bi bilo problema pri eksploataciji.

Da li ste našli odgovor na Vaše pitanje?

Pišite nam ili nas pozovite - rado ćemo odgovoriti na dodatna pitanja.