Nadzemni Puzzle Parking Sistemi

Idealan za ugradnju na ravnim betonskim površinama ili u slučaju kada nije moguće izvesti jamu a plafon garaže je povišen

3.jpg10.jpg11.jpg12.jpg

Opis sistema

Puzzle nadzemni sistemi ne zahtevaju dodatne građevinske radove za isntalaciju, brzo se postavljaju na ravnoj betonskoj površini. Lako se upotrebljavaju i održavaju a vreme ulaska i izlaska vozila iz sistema je kratko i efikasno.

Efikasnost sistema se povećava povezivanjem više manjih sistema i funkcija u jedan.

Palete na višim nivoima se mogu kretati gore ili dole dok se palete na prilaznom nivou mogu kretali levo ili desno.

Video prikaz funkcionisanja - Nadzemni Puzzle Parking Sistemi

Primeri izvedenih projekata - Nadzemni Puzzle Parking Sistemi

1.jpg
2.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg