automated-parking-management-equipment-vehicle-parking-Plane.jpg_350x350

3&4 heigh sistemi

O sistemu

Postignite najbolje iskorišćenje vašeg parking prostora… složite do 4 u visinu..

Sistem je projektovan da podiže motorna vozila u svrhu parkiranja, ali takode je pogodan za prodavce vozila kao vrlo efektan salon sa providnim zidovima montiranim na metalnu konstrukciju.

Strukturna Analiza ovih sistema je u skladu sa UBC-97 (Uniform Building Code) & ASCE7 (American Society of Civil Engineers) sa EQ i uzimanjem u obzir udara vetra. Sistem je proveren i potvrden u njujorškom odelenju za izgradnju zgrada (potvrda broj: MEA 157-04-E).

Tokom proizvodnje, elementi su peskirani i tretirani sa antokorozivnim oblaganjem, a zatim farbani, što im daje dug operativni vek. Sistemi 4 HIGH i 3 HIGH isporucuju se u 2 razlicite visinske verzije za sedan vozila i za van-ove i dzipove.

Sobzirom da u našoj zemlji nije popularno ostavljati ključeve vozila zaposlenima na parkingu da bi mogli da ih po potrebi pomeraju kao što je to svakodnevna praksa u Njujorku i drugim svetskim gradovima sa višom stopom kriminaliteta nego kod nas, razvili smo poseban sistem upotrebe ovih aparata. Pomoću ovih tehničkih unapređenja omogućena je manipulacija kolima bez ostavljanja ključeva i otključanih vozila.

 

Tehnicka specifikacija:

· Hidraulični trofazni motor
· Više jedinica moze biti povezano u jedan sistem za komercijalne uslove.
· Kapacitet podizaca je 5500kg za 3 HIGH i 7500kg za 4 HIGH sisteme
· NOVI sigurnosni sistem protiv kvarova sa metalnim sajlama.
· Mahanički sigurnosni sistem kao prevencija nezeljenih pokreta.
· Vozila se mogu ručno podizati ili spuštati u slucaju nestanka struje.
· 45 sekundi vreme podizanja/spuštanja za svako mesto
· visina parking mesta 2m ili opciono 1,55m za garaziranje nizih vozila.
· Moze biti instaliran u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.
· Izdrzljivost je testirana i potvrdena u njujorškom odelenju za izgradnju zgrada – MEA (potvrda br.157-04-E).
· u skladu je sa standardom

Sigurnosne mere:

Napajanje je podešeno i povezano sa mehanickom sigurnosnom bravom, koja se automatski aktivira za svaku platformu tokom spuštanja. Brava zakljucava platformu u slucaju bilo kakvog elektricnog ili mehanickog kvara. Zbog potpune sigurnosti, brava se mora rucno otkljucati za vreme faze spuštanja (sistem sa prisustvom coveka – rukovaoca).

Nakon provere da ispod platforme nema vozila koje bi bilo smetnja spuštanju, manipulant koristi metalnu ručicu da deaktivira mehanizam brave koji će nakon toga omogućiti da se platforma bezbedno spusti. Takodje, postoji i mehanizam za zaštitu od kvarova na sajlama kao dodatna sigurnosna mera.
Padobranski ventil, t.j. cevni prekidni zatvarac, je smešten unutar cilindra koji zaustavlja protok i isticanje ulja u slucaju opasnosti.