minipauk

Razna rešenja

O sistemu

Koliko puta Vam se desilo da ste završili objekat ili ste pred završetkom ali nemate dovoljan broj parking mesta ni adekvatno rešenje tog problema?

Na ovoj stranici možete pronaći neka od rešenja koja Vam mogu pomoći da prevaziđete nastalu situaciju. Ukoliko ovde ne pronadjete rešenje, kontaktirajte nas a mi ćemo Vam rado pomoći da do rešenja dodjete brzo i lako.

Predstavljamo Vam brzo i ekonomično rešenje kako da nadomestite najmanje jedno parking mesto a imate jos samo saobraćajicu slobodnu za ostavljanje vozila.

Jednostavno se montira uz postojeći zid.
Osnovni položaj platforme je gornji položaj da bi saobraćaj u garaži mogao nesmetano da se odvija. Kada imate potrebu da parkirate vozlo, jednostavno ćete spustiti platformu, uvesti na nju automobil. isključiti, zakočiti i napustiti vozilo i zatim podići platformu u gronji položaj da biste oslobodili prolaz ostalim vozilima.

Ovaj sistem prvenstveno služi za parkiranje vozila a zatim za pomeranje vozila na mesto za parkiranje gde klasično parkiranje nije moguće zbog veličine vozila i veličine automobila.

Vozilo se jednostavno uparkira na platformu, isključi, zakoči i napusti vozilo.
Nakon toga platforma sa vozilom na njoj se pomera u stranu na bezbedno mesto.

Ovaj sistem je moguće primeniti u velikim garažama i povezati ga na glavni softver za organizovanje parkiranja u garaži.

 Sistem pokretne rampe može Vam lako zameniti betonsku rampu a ujedno predstavljati i sigurnosna vrata koja skrivaju ulaz u garažu. Projektujemo ih i uzvodimo u elektro ili hidrauličnoj verziji u skladu sa situacijom na terenu. Rampe lako mogu premostiti razne visinske prepreke na objektu i neretko posredno omogućiti dobijanje dodatnih parking mesta.

Sistem rampe za zakretanje vozila ponaša se slično kao rotaciona platforma ali je razlika u tome što se platforma okreće oko jednog svog ugla. Postoji mogućnost kretanja i u vise pravaca a sve to se izvodi u skladu sa situacijom na terenu i željama investitora. Na taj način možete lakše parkirati vozila u tesnim garažama ili ih provlaciti oko problematicnih stubova i zidova garaže.

Mini pauk
Sistem za izvlačenje i transport automobila na parkingu.
Pomoću ovog uređaja, sistemi zavisnog parkiranja kao što su Metro, City, 3 i 4 u visinu, postaju sistemi nezavisnog parkiranja. Osim ovog uređaja, potreban vam je i čovek koji će njime upravljati.
Kada se sve izračuna, napravili ste sebi veliku uštedu u nabavci sistema za parkiranja.