puzzle-parking-sistem-tts

Puzzle kombinovani sistemi

puzzle-kombinovani

O sistemu

Kombinovani puzzle sistem se ugrađuje u za to predviđene a.b. jame i to tako da se jedan nivo nalazi u jami, iznad njega je nivo ulaza/izlaza na sistem, a iznad njega se može nalaziti do 13 nivoa za pakovanje vozila.
Ovaj sistem omogućava nezavisno parkiranje u uobičajenih 2, 3, 4, 5 ili čak do 15 visinskih verzija.

· Nezavisan parking
· Palete na vrhu se mogu pomerati gore ili dole, dok se palete na donjim nivoima mogu kretati levo, desno, gore i dole.
· Maksimalno vreme potrebno za parkiranje ili preuzimanje vozila je 60s sa 2 & 3 visinskim sistemima i 90s sa 4 & 5 visinskim sistemima.
· PLC kontrola
· podizanje lancem na 2 & 3 visine i sajlama na 4 & 5 visinskim sistemima
· Built in drop-zaštita, prevencija je od zastoja i grešaka.
· Foto ćelije kontrolišu gabarite vozila i pozicioniranje
· Taster za hitno zaustavljanje
· Konstrukcija može biti antikorozivno farbana ili pocinkovana
· Bezbedno i jednostavno upravljanje karticom ili šifrom
· Jednostavno odrzavanje.