Pit sistemi

Pit sistemi su sistemi za nezavisno parkiranje dva ili četiri vozila u dva nivoa na jednom aparatu. Projektovani su za ugradnju u prostore, obično podzemne garaže, gde je ograničena visina prostora i dubina jame u koju se ugrađuju. U zavisnosti od stepena zakošenja u odnosu na prilazni nivo, mogu se podeliti na „kose“ i „horizontalne“ pit sisteme.

Nezavisni parking sistemi horizontalni-double-pit-tts

Horizontalni Pit sistemi

Horizontalni Pit sistemi su sistemi predviđeni za parkiranje dva/četiri vozila (Single/Double) na dva nivoa, jedan iznad drugog, međusobnog razmaka cca 2m. Na ovim sistemima se kretnja gore/dole odvija bez zakošenja u odnosu na prilazni nivo tj. pod garaže što pruža dodatni komfor prilikom ulaska/izlaska sa sistema. Standardna nosivost je 2000 kg po vozilu.

POCETNA - Double pit kosi - zicka

Kosi Pit sistemi

Kosi Pit sistemi su sistemi predviđeni za parkiranje dva/četiri vozila (Single/Double) na dva nivoa, jedan iznad drugog, međusobnog razmaka cca 1,6m. Na ovim sistemima se kretnja gore/dole odvija sa zakošenjem u odnosu na prilazni nivo i time ostvaruje povećanje visine za parkiranje na gornjim parking mestima. Standardna nosivost je 2000 kg po vozilu.

IMG_0821-1

Baštenski lift

Baštenski ili SUB LIFT je „jamski“, nezavisan sistem parkiranja, bez posade, sa jednim, dva ili tri vozila ispod nivoa tla. Pogodan je za porodične stambene objekte kao i manje poslovne objekte.