Nezavisni sistemi

Nezavisni parking sistemi omogućavaju uparkiravanje i isparkiravanje svakog pojedinačnog vozila nezavisno od ostalih vozila parkiranih na istom parking sistemu. U ovu grupu spadaju: Pit, Puzzle, Square, Cart i Tower sistemi.

Pit sistemi

Pit sistemi su nezavisni parkirni sistemi koji omogućavaju parkiranje dva ili četiri vozila na jednom aparatu. Projektovani su za ugradnju u prostore, obično podzemne garaže, gde je ograničena visina prostora i dubina jame u koju se ugrađuju.

WP_20160405_12_58_20_Raw

Puzzle sistemi

Puzzle sistemi su automatizovani sistemi dizajnirani u formaciji matrice u kojoj se palete sa vozilima na krajnjem nivou kreću vertikalno, a palete sa vozilima na prilaznom i ostalim nivoima kreću lateralno čime stvaraju prostor za spuštanje/dizanje palete pozvanog vozila.

Nezavisni parking sistemi Square bez rotacione platforme

Square sistemi

Square sistemi su dizajnirani da potpuno automatski transportuju palete sa vozilima koje se kreću vertikalno uz pomoć lifta, a zatim cirkulišu sistemom kako bi oslobodile mesto za ostala vozila. Ostavljanje i preuzimanje vozila je na istom mestu.

Nezavisni parking sistemi Cart 1

Cart sistemi

Cart parking sistemi su automatizovani parking sistemi u kojima se vertikalni transport vozila obezbeđuje liftom do jedne od paleta. Paleta zatim preuzima i nosi vozilo horizontalno i smešta ga na parking mesto. Lift i palete funkcionišu nezavisno.

pl12629349-8_25_floors_multi_level_tower_parking_system_automatic_car_lift_parking_steel_structure

Tower sistemi

Tower sistemi su automatizovani parking sistemi za nezavisno parkiranje vozila. U Tower sistemu, vertikalno poređana vozila opslužuje lift podizanjem i spuštanjem paleta sa vozilima, koje se po stizanju na željeni nivo smeštaju levo i desno, odnosno napred ili nazad. Ovim sistemom nadgrađuje se i multiplicira potencijal prostora čija površina odgovara površini tri parking mesta.